Moskorzew | Budynek dworski – tzw. murowaniec

Najstarszy zachowany w Moskorzewie budynek, tzw. murowaniec, uznawany jest za pozostałość późnośredniowiecznego dworu. Najprawdopodobniej była to początkowo wieża mieszkalna, następnie przez krótki okres wykorzystywana jako zbór ariański. (…) W katalogu zabytków sztuki podano, że pierwszą fazę funkcjonowania dworu datować można na XIII w.

Literatura: A. Gołembnik, Moskorzew, IA, B. 1973, Warszawa 1974 , s. 259; Inwentarze dóbr ziemskich województwa krakowskiego 1576-1700, Warszawa 1956, s. 238-240; KZS, t. III, z. 12, s. 33-35; ZAiBwP, z. 5, s. 90.

Murowaniec w Moskorzewie należy do najcenniejszych zabytków w powiecie włoszczowskim. Zbudowany został z czerwonej cegły przez dawnych właścicieli wsi Moskorzewskich. (…) Na wiszącej kiedyś na nim tablicy można było przeczytać, że to „wieża mieszkalna typu obronnego” z XIV stulecia, z dobudowanymi dwa wieki później podcieniami. (…)  Wsparty na obszernych sklepionych piwnicach budynek służył później za lamus dworski*.

https://kielce.wyborcza.pl/kielce/7,47262,22462236,zabytki-wolaja-o-ratunek-prosze-mnie-trzymac-za-slowo.html?disableRedirects=true

*Lamus (niem. Lehmhaus) – dawny budynek gospodarczy, drewniany lub murowany, jedno- lub dwukondygnacyjny (z jedną izbą na każdej kondygnacji), czasami z podcieniem lub gankami, często o ozdobnych formach architektonicznych.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lamus

Scroll to Top
Skip to content