Turew | Zespół Parkowo – Pałacowy

Pałac Chłapowskich od dawna czeka na powrót do dawnej świetności. Kilka lat lat temu odbyły się spore remonty, ale nadal wymaga poważnych nakładów. Pałac w Turwi to miejsce nierozerwalnie związane z historią, tradycją oraz dziedzictwem kulturowym Polski. Pierwsze udokumentowane informacje o turewskim folwarku pochodzą z końca XVI wieku. Pałac w Turwi został wybudowany w latach 1760 – 1770 przez Ludwika Chłapowskiego. Dwupiętrowa rezydencja z reprezentacyjnym piętrem i mieszkalnym poddaszem powstała na planie prostokąta i odzwierciedlała barokowe zasady osiowości i symetrii. W latach późniejszych pałac był przebudowywany, a generał Dezydery Chłapowski nadał mu wyraźne akcenty neogotyckie. Na piętrze znajdują się cenne sztukaterie zaprojektowane przez Ignacego Graffa z Rydzyny. W latach 1847-1848 dobudowano do pałacu kaplicę NMP Niepokalanie Poczętej w stylu neogotyku angielskiego. Wokół pałacu rozciąga się park dworski w stylu angielskim o powierzchni około 22 ha, zaaranżowany przez znanego francuskiego ogrodnika Augustyna Denizot. Pałac wraz z parkiem od 1965 roku są wpisane są do rejestru zabytków i stanowią jeden z najcenniejszych historycznych obiektów ziemi leszczyńskiej. To właśnie w Pałacu w Turwi, w Wielkopolsce, po raz pierwszy na polskich ziemiach w życie została wcielona przełomowa idea pracy organicznej. To w tym domu powstało pojęcie i hasło „pracy organicznej”, które potem zostało opublikowane przez ówczesnego zięcia właściciela majątku gen. Dezyderego Chłapowskiego – Jana Koźmiana w „Przeglądzie Poznańskim”. W tym samy czasie, w XIX w. w pałacu powstały podwaliny nowoczesnej agrononomii , agroekonomii i agroekologii. Ponadto majątek gościł w swych murach wielu znamienitych gości, to w turewskim salonie odbył się bal z Napoleonem opisany przez Adama Mickiewicza w „Panu Tadeuszu”. Po zakończeniu wojny ulokowano w nim siedzibę PGR-u. PGR gospodarował w pałacu 5 lat i w tym czasie doprowadzono go do całkowitej ruiny. W pierwszej połowie lat 50-tych pałac został przekazany Polskiej Akademii Nauk, której służy do dziś. W tym czasie działała w pałacu prowadzono badania nad funkcjonowaniem ekosystemów krajobrazu rolniczego oraz zasadami ochrony środowiska przyrodniczego. Dzięki staraniom Instytutu Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w 1992 r. utworzono Park Krajobrazowy im. gen. Dezyderego Chłapowskiego nawiązujący do zainicjowanej przez Generała tradycji urządzania obszarów wiejskich i chroniący przede wszystkim historyczny, urozmaicony krajobraz rolniczy z siecią zadrzewień śródpolnych. Ukształtowany przez gen. Chłapowskiego krajobraz, tak różny od typowego monotonnego krajobrazu rolniczego, doceniony został przez Komisję Rolnictwa Unii Europejskiej i uznany za wzorcowy dla obszarów rolniczych Niżu Europejskiego przykład planowania, zarządzania i ochrony krajobrazu.

Opis powstał dzięki Pani Sylwii z miejscowości Kopaczewo

Scroll to Top
Skip to content