Dziewkowice | Budynek w Zespole Szkoły

Budynek w Zespole Szkoły
w Dziewkowicach

zwycięzcą Konkursu Nasz Zabytek

województwo opolskie, edycja 2022


Mieszkańcy gminy Strzelce Opolskie wzięli sprawy w swoje ręce i zainicjowali zmiany, które przynoszą wspaniałe efekty.
Zaczęło się od Konkursu Nasz Zabytek Fundacji Most the Most, ale na tym nie koniec!
Zobacz jaką przemianę przeszedł budynek w Zespole Szkoły w Dziewkowicach oraz jak korzystają z niego okoliczni mieszkańcy.
To wszystko dzięki zaangażowaniu lokalnych społeczności, przedstawicieli gminy Strzelce Opolskie oraz Gminnego Zarządu Oświaty, a także miejscowych organizacji.
Poznaj ich historię!


Aktualności z Dziewkowic

1 2 3 4

Zrewaloryzowany budynek na nowo tętni życiem dzięki społeczności, która się wokół niego skupiła. Mieszkańcy i włodarze gminy nie tylko uratowali zabytek przed ruiną, ale zrobili wiele dobrego dla lokalnej wspólnoty. Konkurs Nasz Zabytek był impulsem do tych zmian.

W zabytku odbywają się warsztaty (np. artystyczne i edukacyjne) dla osób w różnym wieku, spotkania z inspirującymi ludźmi pochodzącymi z terenu gminy oraz inne inicjatywy proponowane przez lokalne organizacje.

Budynek jest całorocznym miejscem integracji i spotkań dla wszystkich mieszkańców. Można w nim również poznać historię Dziewkowic przedstawioną na fotografiach.

4 września 2023 roku odbyło się wielkie święto wszystkich osób, które zaangażowały się w rewaloryzację budynku w Zespole Szkoły w Dziewkowicach.
Po zakończeniu prac, drzwi zabytku otworzyły się dla okolicznych mieszkańców. Uroczystości przecięcia wstęgi towarzyszyły chwile wzruszenia, występy artystyczne dzieci i młodzieży, a także ślubowanie pierwszoklasistów.
Więcej na temat tego wydarzenia znajdziesz TUTAJ.

Prace rewaloryzacyjne zabytku to duże wyzwanie. Gmina Strzelce Opolskie i jej wykonawcy oraz Gminny Zarząd Oświaty sprostali mu i dziś budynek jest zarówno piękny, jak i funkcjonalny. Ukłon należy się również w stronę służb konserwatorskich, które dołożyły starań, by tkanka historyczna zabytku została zachowana we właściwy sposób.

Koszt projektu: 1 196 914,50 zł. Grant od Fundacji Most the Most wyniósł 1 milion złotych.

Zobaczcie na zdjęciach, jak przebiegały prace.

W 2022 roku Fundacja Most the Most ogłosiła Konkurs Nasz Zabytek w województwie opolskim. Jego mieszkańcy zgłaszali obiekty, którym chcieliby dać nowe życie. Dla jednego zwycięskiego obiektu w województwie Fundacja przewidziała grant w wysokości 1 miliona złotych. Cel? Rewaloryzacja zabytku i dostosowanie go do potrzeb lokalnej społeczności.

Mieszkańcy gminy Strzelce Opolskie podjęli inicjatywę i wspólnie zgłosili w konkursie budynek w Zespole Szkoły, który jest w rękach gminnych.
Dzięki ich zaangażowaniu i otwartości na współpracę włodarzy gminy Strzelce Opolskie oraz Gminnego Zarządu Oświaty zabytek ten zwyciężył w konkursie na Opolszczyźnie. Spełnił on kryteria konkursowe oraz zdobył największą liczbę punktów w województwie opolskim.

Po ogłoszeniu wyników przyszedł czas na II Konkurs Nasz Zabytek. Mieszkańcy, skupieni wokół zwycięskiego obiektu, ponownie zabrali głos i zgłaszali pomysły na użytkowanie budynku. Przedstawiciele Fundacji Most the Most spotkali się wówczas z lokalną społecznością i włodarzami gminy Strzelce Opolskie oraz Gminnego Zarządu Oświaty. Konsultacje pomysłów przyniosły wiele owocnych wniosków.

720

zgłoszeń
wpłynęło w pierwszym etapie
konkursu dla woj. opolskiego w 2022 r.

25

obiektów zgłoszono
do konkursu

16

zabytków
przeszło ocenę formalną

162

zgłoszenia
wpłynęły w drugim etapie,
w którym mieszkańcy zgłaszali pomysły
na funkcję społeczną, którą ma pełnić obiekt

W listopadzie 2022 roku podpisano umowę między Gminą Strzelce Opolskie a Fundacją Most the Most. Wkrótce właściciel zabytku (gmina) rozpoczął prace rewaloryzacyjne budynku.

Dwukondygnacyjny budynek na planie zbliżonym do kwadratu z lat 30. XX wieku nawiązujący do form budownictwa łużyckiego (z tzw. murem pruskim z elementami drewnianej konstrukcji). Jest położony na skraju Dziewkowic. W części parterowej obiekt murowany z kamienia wapiennego, na piętrze o charakterystycznej konstrukcji ryglowej. Czterospadowy dach pokryty dachówką „esówką”.

Od początku obiekt wykorzystywany był na cele oświatowo-wychowawcze. Zgodnie z zapisami w lokalnych kronikach mieszkańców Dziewkowic, do 1945 w obiekcie był Jugendheim, co należy raczej odczytywać jako przedszkole niż dosłownie „dom dziecka”. W okresie wojennym w obiekcie miała mieścić się również siedziba Hitlerjugend. 21 stycznia 1945, gdy do wioski wkroczyły wojska radzieckie, obiekt został zajęty przez żołnierzy (podobnie jak i budynek szkoły – m.in. na potrzeby rannych żołnierzy).

Ze wspomnień mieszkańca Dziewkowic wynika, że ostatni żołnierze radzieccy opuścili obiekty szkolne w sierpniu 1945 rok. W pierwszych latach powojennych można domniemywać, że dzieci z Dziewkowic do szkoły uczęszczały do sąsiedniej Jemielnicy. Po wojnie wskazanie umiejscowienia przedszkola w obiekcie datuje się na 1947 rok. Budynek był wykorzystywany na cele przedszkolne do lat 80., kiedy to po dobudowaniu nowego przedszkola obiekt zabytkowy stracił funkcję użytkową.

Opis powstał dzięki mieszkańcom Dziewkowic.


Sprawdź, co się dzieje teraz w zabytku!

Odwiedź stronę internetową Gminnego Zarządu Oświaty w Strzelcach Opolskich.

Scroll to Top
Skip to content