Niećkowo | Dwór

Dwór w Niećkowie

zwycięzcą Konkursu Nasz Zabytek

województwo podlaskie, edycja 2021


Mieszkańcy powiatu Grajewskiego wzięli sprawy w swoje ręce i zainicjowali zmiany, które przynoszą wspaniałe efekty.
Zaczęło się od Konkursu Nasz Zabytek Fundacji Most the Most, ale na tym nie koniec!
Zobacz jaką przemianę przeszedł Dwór w Niećkowie oraz jak korzystają z niego okoliczni mieszkańcy.
To wszystko dzięki zaangażowaniu lokalnych społeczności, przedstawicieli powiatu Grajewskiego, gminy Szczuczyn, Dyrekcji ZS w Niećkowie oraz miejscowych organizacji.
Poznaj ich historię!


Rewaloryzacja Dworu w Niećkowie jest bardzo złożonym procesem. Środki pozyskane w Konkursie Nasz Zabytek pozwoliły go rozpocząć i zaadaptować do użytku część pomieszczeń. Władze powiatu dążą do dalszej odnowy dworu. Trzymamy kciuki!


Aktualności z Niećkowa

1 2 3 4 5 6

Zrewaloryzowane, wcześniej nieużytkowane, pomieszczenia dworu na piętrze na nowo tętnią życiem dzięki społeczności, która się skupiła wokół zabytku. Mieszkańcy i włodarze powiatu i gminy nie tylko uratowali Dwór w Niećkowie przed ruiną, ale zrobili wiele dobrego dla lokalnej wspólnoty. Konkurs Nasz Zabytek był impulsem do tych zmian.

Zrewaloryzowane pomieszczenia służą potrzebom edukacyjnym oraz integracji okolicznych mieszkańców. W Dworze w Niećkowie odbywają się warsztaty artystyczne, rękodzieła, kulinarne oraz spotkania lokalnych stowarzyszeń.

W styczniu 2023 roku odbyło się wielkie święto wszystkich osób, które zaangażowały się w rewaloryzację Dworu w Niećkowie.
Po zakończeniu prac, drzwi zabytku otworzyły się dla okolicznych mieszkańców. Uroczystości przecięcia wstęgi towarzyszyły chwile wzruszenia oraz występy artystyczne dzieci i młodzieży.
Więcej na temat tego wydarzenia znajdziesz TUTAJ.

Prace rewaloryzacyjne zabytku to duże wyzwanie. Powiat Grajewski i jego wykonawcy oraz Dyrekcja ZS w Niećkowie sprostali mu i dziś budynek jest zarówno piękny, jak i funkcjonalny. Ukłon należy się również w stronę służb konserwatorskich, które dołożyły starań, by tkanka historyczna zabytku została zachowana we właściwy sposób.

Koszt projektu: 2 059 138,11 zł. Grant od Fundacji Most the Most wyniósł 1 milion złotych.

Zobaczcie na zdjęciach, jak przebiegały prace. Dwór nie odzyskał jeszcze pełnego blasku, ale trzymamy kciuki, by wkrótce się to udało!

W 2021 roku Fundacja Most the Most ogłosiła pilotaż Konkursu Nasz Zabytek w województwie podlaskim. Jego mieszkańcy zgłaszali obiekty, którym chcieliby dać nowe życie. Dla jednego zwycięskiego obiektu w województwie Fundacja przewidziała grant w wysokości 1 miliona złotych. Cel? Rewaloryzacja zabytku i dostosowanie go do potrzeb lokalnej społeczności.

Mieszkańcy powiatu Grajewskiego i gminy Szczuczyn podjęli inicjatywę i wspólnie zgłosili w konkursie Dwór w Niećkowie, który jest w rękach powiatu.
Dzięki ich zaangażowaniu i otwartości na współpracę włodarzy powiatu Grajewskiego oraz Dyrekcji Zespołu Szkół w Niećkowie zabytek ten zwyciężył w pilotażu konkursu w na Podlasiu. Spełnił on kryteria konkursowe oraz zdobył największą liczbę punktów w województwie podlaskim.

Po ogłoszeniu wyników przyszedł czas na II Konkurs Nasz Zabytek. Mieszkańcy, skupieni wokół zwycięskiego obiektu, ponownie zabrali głos i zgłaszali pomysły na użytkowanie budynku. Przedstawicielki Fundacji Most the Most spotkały się wówczas z lokalną społecznością włodarzami powiatu Grajewskiego, gminy Szczuczyn oraz Dyrektorem Szkoły. Konsultacje pomysłów przyniosły wiele owocnych wniosków.

70

zgłoszeń
wpłynęło w pierwszym etapie
konkursu dla woj. podlaskiego w 2021 r.

12

obiektów zgłoszono
do konkursu

11

zabytków
przeszło ocenę formalną

104

zgłoszenia
wpłynęły w drugim etapie,
w którym mieszkańcy zgłaszali pomysły
na funkcję społeczną, którą ma pełnić obiekt

W marcu 2022 roku podpisano umowę między powiatem Grajewskim a Fundacją Most the Most. Wkrótce właściciel zabytku (powiat) rozpoczął prace rewaloryzacyjne budynku.

Malowniczo położony Dwór w Niećkowie, w gminie Szczuczyn, w powiecie grajewskim powstał na przełomie XIX i XX wieku. Dwór jest odmianą rezydencji magnackich wywodzących się z baroku i ukształtowanych w XVIII wieku. Pierwotnie drewniany, kryty gontem na murowanej, kamiennej podmurówce, częściowo podpiwniczony.
Dwór został przebudowany w 1912 roku.
Dawniej pełnił funkcję reprezentacyjną i mieszkalną.

Opis powstał dzięki mieszkańcom gmin Szczuczyn i Grajewo.

Mieszkańcy o dworze w zgłoszeniach:
Obecnie zaadaptowany jest na potrzeby szkoły, która prowadzi w nim zajęcia gastronomiczne dla młodzieży z kierunku technik żywienia i organizacji usług gastronomicznych.
Dwór jest dla mieszkańców Niećkowa nośnikiem dawnej historii, oznaką polskości i pamięci o przodkach, a przede wszystkim powodem do dumy oraz nadzieją na to, że czas nie zdoła go zniszczyć, aby mógł cieszyć oczy przyszłych pokoleń.


Sprawdź, co się dzieje teraz w zabytku!

Odwiedź stronę internetową powiatu Grajewskiego.

Scroll to Top
Skip to content