Uniejów | Dworek

Dworek w Uniejowie

zwycięzcą Konkursu Nasz Zabytek

województwo łódzkie, edycja 2021


Mieszkańcy gminy Uniejów wzięli sprawy w swoje ręce i zainicjowali zmiany, które już przynoszą wspaniałe efekty.
Zaczęło się od Konkursu Nasz Zabytek Fundacji Most the Most, ale na tym nie koniec!
Dworek w Uniejowie przejdzie już niedługo przemianę. Po rewaloryzacji będą korzystać z niego mieszkańcy gminy.
To wszystko dzięki zaangażowaniu lokalnych społeczności, przedstawicieli gminy Uniejów i miejscowych organizacji.
Poznaj ich historię!

dworek z zewnątrz

Aktualności z Uniejowa

1 2 3

Po przebudowie i modernizacji dworek będzie dostępny dla szerszego grona odbiorców. Nie będzie już barier architektonicznych dla osób starszych czy z niepełnosprawnością ruchową. Wszyscy będą mogli w równy sposób korzystać z oferty ośrodka.

Będą tu prowadzone warsztaty, pokazy filmów, wystawy, spotkania międzypokoleniowe.

Zabytek otworzy swoje drzwi dla zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Dworek będzie też dostępny dla organizacji pozarządowych i grup wolontariatu.

Rewaloryzacja zabytku to duże wyzwanie. Wkrótce ruszą prace budowlane. Nad całym procesem czuwają służby konserwatorskie, które dokładają starań, by tkanka historyczna zabytku została zachowana we właściwy sposób.

Grant od Fundacji Most the Most wyniósł 1 milion złotych.

W 2021 roku Fundacja Most the Most ogłosiła Konkurs Nasz Zabytek w województwie łódzkim. Jego mieszkańcy zgłaszali obiekty, którym chcieliby dać nowe życie. Dla jednego zwycięskiego obiektu w województwie Fundacja przewidziała grant w wysokości 1 miliona złotych. Cel? Rewaloryzacja zabytku i dostosowanie go do potrzeb lokalnej społeczności.

Mieszkańcy Gminy Uniejów podjęli inicjatywę i wspólnie zgłosili w konkursie dworek w Uniejowie, który jest w rękach gminnych.
Dzięki ich zaangażowaniu i otwartości na współpracę włodarzy Gminy Uniejów zabytek ten zwyciężył w konkursie w regionie. Spełnił on kryteria konkursowe oraz zdobył największą liczbę punktów w województwie łódzkim.

Po ogłoszeniu wyników przyszedł czas na II Konkurs Nasz Zabytek. Mieszkańcy, skupieni wokół zwycięskiego obiektu, ponownie zabrali głos i zgłaszali pomysły na użytkowanie budynku. Przedstawicielki Fundacji Most the Most spotkały się wówczas z lokalną społecznością i włodarzami Gminy Uniejów. Konsultacje pomysłów przyniosły wiele owocnych wniosków.

441

zgłoszeń
wpłynęło w pierwszym etapie
konkursu dla woj. łódzkiego w 2021 r.

29

obiektów zgłoszono
do konkursu

23

zabytki
przeszły ocenę formalną

94

zgłoszenia
wpłynęły w drugim etapie,
w którym mieszkańcy zgłaszali pomysły
na funkcję społeczną, którą ma pełnić obiekt

We wrześniu 2022 roku podpisano umowę między Gminą Uniejów a Fundacją Most the Most.

W listopadzie 2022 r. w gościnnych progach Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie odbył się koncert fortepianowy Julii Kociuban. Młodej artystki uważanej za jedną z czołowych pianistek swojego pokolenia.

Z inicjatywy Fundacji Most the Most Uniejów znalazł się na liście miast objętych cyklem koncertów „Z klasyką przez Polskę”, których organizatorem jest Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

Wybór lokalizacji koncertu nie był przypadkowy. Fundacja w ten sposób wyraziła wdzięczność dla mieszkańców za ich udział w konkursie Nasz Zabytek, wspólne zaangażowanie i wysiłek na rzecz rewaloryzacji zabytku.

Późnoklasycystyczny dworek z 1845 roku znajduje się na terenie miasta Uniejów, przy ulicy Targowej. Jego właścicielami była rodzina Hofmajstrów, spokrewniona z Tollami dawnymi zarządcami Zamku Uniejowskiego. Dworek zbudowany jest na klasycznym planie prostokąta. Między drzwiami, a oknami poddasza znajduje się gzyms, na którym umieszczono datę powstania dworku. Po wojnie w budynku znajdował się Ośrodek Zdrowia, a później służył jako siedziba GS Samopomoc Chłopska (znajdowały się tu pomieszczenia biurowe, magazyny i skupy). Do czasów współczesnych zachował się tylko w części układ pomieszczeń.

Po wyremontowaniu budynku od 1987 roku do dzisiaj w dworku znajduje się siedziba Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Uniejowie – centrum kultury w gminie Uniejów. Jego pomieszczenia zostały przysposobione na pracownie, sale prób zespołów muzycznych, biura, miejsca spotkań m.in stowarzyszeń, organizacji, UTW. Prowadzone są całoroczne warsztaty dla dzieci, młodzieży, dorosłych. W budynku znajduje się również Szkoła Muzyczna I stopnia.

Budynek, który od 34 lat służy społeczności lokalnej na wiele sposobów, wymaga modernizacji i dostosowania mi.in dla osób z niepełnosprawnością, tak aby jak najwięcej osób – mieszkańców miasta i gminy mogło brać udział w każdej formie działalności kulturalnej.

Opis powstał dzięki pani Aleksandrze z Uniejowa.

Mieszkańcy Uniejowa o dworku:

 „Od początku istnienia Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury jest ośrodkiem wielopokoleniowym. W różnych formach aktywności kulturalnej uczestniczą całe rodziny. Tutaj każdy może liczyć na realizację swoich pomysłów w takich dziedzinach jak muzyka, plastyka, teatr, film i wiele innych”

„Jest jednym z niewielu zachowanych po wojnie zabytków Uniejowa. Jedynym budynkiem typu dworskiego. O każdy taki skarb należy dbać, choćby najmniejszy i pielęgnować dla przyszłych pokoleń, by nie znikały z naszego krajobrazu”

 „Jest to jedna z najładniejszych budowli w Uniejowie, w której jako dziecko spędzałam niemal każdy dzień. W zabytku odbywa się wiele wydarzeń i zajęć kulturowych. Ja osobiście nauczyłam się tam grać na instrumentach muzycznych i mimo zbliżającej się 30. dalej spełniam się muzycznie (…) chciałabym żeby uniejowski zabytek cieszył mieszkańców Uniejowa jak najdłużej!”

Scroll to Top
Skip to content