Nowe Sioło | Spichlerz dworski

Spichlerz dworski
w Nowym Siole

zwycięzcą Konkursu Nasz Zabytek

województwo podkarpackie, edycja 2022


Mieszkańcy gminy Cieszanów wzięli sprawy w swoje ręce i zainicjowali zmiany, które już przynoszą wspaniałe efekty.
Zaczęło się od Konkursu Nasz Zabytek Fundacji Most the Most, ale na tym nie koniec!
Spichlerz dworski w Nowym Siole przechodzi właśnie przemianę. Po rewaloryzacji będą korzystać z niego mieszkańcy gminy.
To wszystko dzięki zaangażowaniu lokalnych społeczności, przedstawicieli gminy Cieszanów i miejscowych organizacji.
Poznaj ich historię!

Widok narożny na spichlerz

Aktualności z gminy Cieszanów

1 2 3

Po rewaloryzacji zabytek będzie pełnić wiele społecznych funkcji dopasowanych do zainteresowań mieszkańców.

Organizacje pozarządowe będą mogły wdrażać tu swoje inicjatywy.

W spichlerzu planowane jest utworzenie Muzeum Rocka, studia nagrań oraz sal naukowych związanych z muzyką. Będą się tu odbywać warsztaty, koncerty i wystawy.

Prace rewaloryzacyjne zabytku to duże wyzwanie. Gmina Cieszanów i jej wykonawcy dążą do tego, by budynek był zarówno piękny, jak i funkcjonalny. Nad całym procesem czuwają służby konserwatorskie, które dokładają starań, by tkanka historyczna zabytku została zachowana we właściwy sposób.

Grant od Fundacji Most the Most wyniósł 1 milion złotych.

Zobaczcie na zdjęciach jak przebiegają prace.

W 2022 roku Fundacja Most the Most ogłosiła Konkurs Nasz Zabytek w województwie podkarpackim. Jego mieszkańcy zgłaszali obiekty, którym chcieliby dać nowe życie. Dla jednego zwycięskiego obiektu w województwie Fundacja przewidziała grant w wysokości 1 miliona złotych. Cel? Rewaloryzacja zabytku i dostosowanie go do potrzeb lokalnej społeczności.

Mieszkańcy gminy Cieszanów podjęli inicjatywę i wspólnie zgłosili w konkursie spichlerz dworski w Nowym Siole, który jest w rękach gminnych.
Dzięki ich zaangażowaniu i otwartości na współpracę włodarzy gminy Cieszanów zabytek ten zwyciężył w konkursie na Podkarpaciu. Spełnił on kryteria konkursowe oraz zdobył największą liczbę punktów w województwie podkarpackim.

Po ogłoszeniu wyników przyszedł czas na II Konkurs Nasz Zabytek. Mieszkańcy, skupieni wokół zwycięskiego obiektu, ponownie zabrali głos i zgłaszali pomysły na użytkowanie budynku. Przedstawiciele Fundacji Most the Most spotkali się wówczas z lokalną społecznością i włodarzami gminy Cieszanów. Konsultacje pomysłów przyniosły wiele owocnych wniosków.

970

zgłoszeń
wpłynęło w pierwszym etapie
konkursu dla woj. podkarpackiego w 2022 r.

33

obiekty zgłoszono
do konkursu

27

zabytków
przeszło ocenę formalną

48

zgłoszeń
wpłynęło w drugim etapie,
w którym mieszkańcy zgłaszali pomysły
na funkcję społeczną, którą ma pełnić obiekt

W czerwcu 2023 roku podpisano umowę między gminą Cieszanów a Fundacją Most the Most.

Spichlerz dworski znajduje się na północny-zachód od otoczonego parkiem dworu Gnoińskich. Powstał w pierwszej połowie XIX wieku, kiedy to wspomniany majątek, w 1808 roku nabył Jan Bartosz Rojowski herbu Cholewa. Wybudował murowany dwór i spichlerz. Kolejno majątek przechodził w inne ręce.

Na początku XX w. przeszedł na własność rodziny Gnoińskich. Podczas II wojny światowej właścicielka dworu Elżbieta Gnoińska ukrywała się w Rokietnicy, gdzie została aresztowana i przewieziona do obozu w Oświęcimiu. Od 1941 roku zaraz za majątkiem i spichlerzem przebiegała granica oddzielająca Nowe Sioło oraz Cieszanów i „Linia Mołotowa”. Po wojnie losy spichlerza są niejasne.

Wiadomo, że w 1993 roku działka, na której stoi spichlerz przeszła własność na Państwowego Gospodarstwa Rolnego Cieszanów, zaś w 1995 roku została przejęta jako masa upadłościowa przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa. W 2022 roku właścicielem spichlerza zostaje Gmina Cieszanów. Spichlerz jako jedyny zachował się z zespołu zabudowań gospodarczych będących zapleczem dla dworu w Nowym Siole.

Spichlerz posiada typową dla takich budynków konstrukcję: szerokie ceglane mury, niewielkie okna, drewniane stropy. Bryła budynku dwukondygnacyjna z cokołem u podstawy oraz gzymsem oddzielającym kondygnacje. Fasada prosta z nadprożami łukowymi nad otworami okiennymi. W oknach drugiej kondygnacji kraty wykonane z krzyżujących się stalowych rurek zamocowanych do ościeżnic. Dach dwuspadowy z dwoma niskimi lukarnami. Wewnątrz budynku schody drewniane z poręczami. Konstrukcja dachu drewniana. Na pierwszej kondygnacji wewnątrz budynku betonowa posadzka zaś na dwóch pozostałych drewniane ułożone na legarach tworzące jednocześnie stropy kondygnacji.

Opis powstał dzięki Pani Urszuli z Cieszanowa.

Scroll to Top
Skip to content