Kiełczyn | Pałac

Pałac w Kiełczynie

zwycięzcą Konkursu Nasz Zabytek

województwo dolnośląskie, edycja 2021


Mieszkańcy gminy Dzierżoniów wzięli sprawy w swoje ręce i zainicjowali zmiany, które przynoszą wspaniałe efekty.
Zaczęło się od Konkursu Nasz Zabytek Fundacji Most the Most, ale na tym nie koniec!
Zobacz jaką przemianę przeszedł pałac w Kiełczynie oraz jak korzystają z niego mieszkańcy gminy.
To wszystko dzięki zaangażowaniu lokalnych społeczności, przedstawicieli gminy Dzierżoniów i miejscowych organizacji.
Poznaj ich historię!


Aktualności z Kiełczyna

1 2 3 4 5 6

Niegdyś zaniedbany i upadający, dziś tętniący życiem. Taki jest Pałac w Kiełczynie dzięki społeczności, która się wokół niego skupiła. Mieszkańcy gminy nie tylko uratowali zabytek przed ruiną, ale zrobili wiele dobrego dla lokalnej wspólnoty. Konkurs Nasz Zabytek był impulsem do tych zmian.

Dziś w pałacu zacieśniają się więzi społeczne, pielęgnowana jest historia regionu, zwiększa się świadomość kulturowa mieszkańców gminy.

W zabytku odbywają się w nim m.in.: spotkania autorskie, wieczory z poezją, muzyką i tańcem, zajęcia dla seniorów, spotkania dotyczące edukacji obywatelskiej, zebrania wiejskie, lekcje biblioteczne, warsztaty kreatywne i artystyczne. Jest to przestrzeń do działalności dla lokalnych stowarzyszeń.

W Pałacu w Kiełczynie znajdują się również:

  • punkt informacji turystycznej połączony ze sklepikiem z rękodziełem,
  • punkt biblioteczny z czytelnią,
  • archiwum społeczne i Izba Pamięci Gminy Dzierżoniów.

Na początku września 2023 roku nastąpiło uroczyste przekazanie kluczy do pałacu organizacjom społecznym. Otrzymali je przedstawiciele: Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów, Sołectwa Kiełczyn, Stowarzyszenia Wzgórza Kiełczyńskie, Stowarzyszenia Na Rzecz Remontu i Renowacji Zabytkowego Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej z Dzieciątkiem Jezus w Kiełczynie oraz Dziennego Domu Seniora.
Więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ.

Na początku czerwca 2023 roku odbyło się wielkie święto wszystkich osób, które zaangażowały się w rewaloryzację Pałacu w Kiełczynie.
Po zakończeniu prac, drzwi zabytku otworzyły się dla mieszkańców gminy. Uroczystości przecięcia wstęgi towarzyszyły chwile wzruszenia oraz występy artystyczne. Więcej na temat tego wydarzenia znajdziesz TUTAJ.

Prace rewaloryzacyjne zabytku to duże wyzwanie. Gmina Dzierżoniów i jej wykonawcy sprostali mu i dziś Pałac w Kiełczynie jest zarówno piękny, jak i funkcjonalny. Ukłon należy się również w stronę służb konserwatorskich, które dołożyły starań, by tkanka historyczna budynku została zachowana we właściwy sposób.

Zobaczcie na zdjęciach, jak przebiegały prace.

Koszt projektu: 1 620 476,17 zł. Grant od Fundacji Most the Most wyniósł 1 milion złotych.

W 2021 roku Fundacja Most the Most ogłosiła pilotaż Konkursu Nasz Zabytek w województwie dolnośląskim. Jego mieszkańcy zgłaszali obiekty, którym chcieliby dać nowe życie. Dla jednego zwycięskiego obiektu w województwie Fundacja przewidziała grant w wysokości 1 miliona złotych. Cel? Rewaloryzacja zabytku i dostosowanie go do potrzeb lokalnej społeczności.

Mieszkańcy gminy Dzierżoniów podjęli inicjatywę i wspólnie zgłosili w konkursie Pałac w Kiełczynie, który jest w rękach gminnych.
Dzięki ich zaangażowaniu i otwartości na współpracę włodarzy gminy Dzierżoniów zabytek ten zwyciężył w pilotażu na Dolnym Śląsku. Spełnił on kryteria konkursowe oraz zdobył największą liczbę punktów w województwie dolnośląskim.

Po ogłoszeniu wyników przyszedł czas na II Konkurs Nasz Zabytek. Mieszkańcy, skupieni wokół zwycięskiego obiektu, ponownie zabrali głos i zgłaszali pomysły na użytkowanie pałacu. Przedstawicielki Fundacji Most the Most spotkały się wówczas z lokalną społecznością i włodarzami gminy Dzierżoniów. Konsultacje pomysłów przyniosły wiele owocnych wniosków.

250

zgłoszeń
wpłynęło w pierwszym etapie
konkursu dla woj. dolnośląskiego w 2021 r.

56

obiektów zgłoszono
do konkursu

39

zabytków
przeszło ocenę formalną

31

zgłoszeń
wpłynęło w drugim etapie,
w którym mieszkańcy zgłaszali pomysły
na funkcję społeczną, którą ma pełnić obiekt

29 listopada 2021 roku podpisano umowę między gminą Dzierżoniów a Fundacją Most the Most. Wkrótce właściciel zabytku rozpoczął prace rewaloryzacyjne Pałacu w Kiełczynie.

Pałac w Kiełczynie leży przy europejskim szlaku rowerowym EUROVELO oraz przy szlaku św. Jakuba.

Jest to przepiękny obiekt w stylu barokowym wybudowany na przełomie XVII/XVIII wieku. Pałac w XIX w. został poddany gruntownej przebudowie i taki pozostał do dnia dzisiejszego. Jest to obiekt o kształcie prostokąta, murowany z cegły. Budynek jest częścią zespołu pałacowego, w skład którego wchodzą jeszcze: park z połowy XIX w. i altana ośmioboczną z połowy XIX w., która znajduje się na terenie parku.

Opis powstał dzięki mieszkańcom Dzierżoniowa i okolic.

Co lokalna spółczesność ujęła w zgłoszeniach Pałacu w Kiełczynie?

Właściciele zabytku są aktywni i cały czas prowadzą działania inwestycyjne, dzięki którym społeczność może na nowo odkrywać wartość historyczną, kulturową i architektoniczną pałacu.
W 2021 r. Gmina Dzierżoniów przy wsparciu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dokonała wymiany pokrycia dachowego i wyremontowała pomieszczenia parteru.
Dzięki dofinansowaniu z budżetu Województwa Dolnośląskiego wymieniono kolejnych 7 okien z parapetami na 1. piętrze. Dzięki temu można kontynuować prace remontowe w tych pomieszczeniach.
Aktualnie do remontu pozostają 1. i 2. kondygnacja, elewacja, wymiana okien oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku i przestrzeń parkowa.
Dzięki kolejnym pracom remontowym możliwe będzie przywrócenie i wyeksponowanie wartości historyczno-artystycznych konstrukcji pałacu.


Sprawdź, co się dzieje teraz w pałacu!

Odwiedź profil Pałacu w Kiełczynie na Facebooku i stronę internetową gminy Dzierżoniów.

Scroll to Top
Skip to content