Letnica | Zbór poewangelicki

Zbór w Letnicy zbudowany został w 1819 r.

W 1867 r. od strony zachodu dobudowano utrzymaną w neoklasycystycznej stylistyce wieżę, kwadratową w założeniu, zaś w zwieńczeniu ośmioboczną, zakończoną dzwonowatym hełmem.

Po wojnie budynek był użytkowany jako kościół rzymsko-katolicki, w którym do połowy lat 60. w okresie letnim odbywały się nabożeństwa. Kiedy władze lokalne zmusiły księdza proboszcza do rezygnacji z obiektu budynek przejął miejscowy PGR urządzając w nim magazyn zbożowy. W latach 90-tych budynek przejęła Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa. Przez kolejne lata nieużytkowany popadał w coraz większą ruinę. Obecnie stanowi własność Gminy Świdnica. Zbór ze względu na bardzo dobre warunki akustyczne i specyficzną atmosferę jest miejscem ciekawych przedsięwzięć kulturalnych – koncertów, przedstawień teatralnych, plenerów malarskich itp.

W 2010 roku dzięki pozyskaniu dofinansowania z Unii Europejskiej przeprowadzono modernizację obiektu. Wykonano m.in. nowe pokrycie dachowe i przeprowadzono remont elewacji. W trakcie prowadzonych prac odkryto oryginalną posadzkę ceramiczną z płytek i cegły w oryginalnym układzie tworzącym krzyż.

Opis powstał dzięki Pani Barbarze z Letnicy.

Scroll to Top
Skip to content