Mocarze Sztuki

Mocarze Sztuki / nowa kampania społeczna

Celem kampanii Mocarze Sztuki jest wykreowanie mody na wspieranie kultury i ochronę dzieł sztuki. Chcemy kreować poczucie odpowiedzialności za stan dóbr kultury. Zachęcać do włączania się firm, instytucji i stowarzyszeń w finansowanie prac konserwatorskich przy muzealiach. Kampania ma charakter ogólnopolski, a wybór muzealiów będzie organizowany cyklicznie.

Scroll to Top